Νέα

10Δεκ
2018

Προκήρυξη από "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη"

Περίληψη της προκήρυξης για την κάλυψη των νέων θέσεων δυνητικά ωφελούμενων ( Α.με.Α) και  αναλυτική αυτής, στο πλαίσιο της απόφασης ένταξης της πράξης "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη", με κωδικό ΟΠΣ 5002353, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020.

05Δεκ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α ΚΑΕ 1899

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α

ΚΑΕ 1899

29Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α ΚΑΕ 1261

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α
ΚΑΕ 1261

26Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισθείσας δαπάνη 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΚΑΕ 0413)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Προϋπολογισθείσας δαπάνη 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(ΚΑΕ 0413)

 

25Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για συντηρητή υδραυλικών εγκαταστάσεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0879)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για συντηρητή υδραυλικών εγκαταστάσεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0879)  
 

25Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΥΡΕΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισθείσας δαπάνη 10.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0429)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΟΥΡΕΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισθείσας δαπάνη 10.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0429)

25Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για συντηρητή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0879)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για συντηρητή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000 € μαζί με το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0879)

25Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» Προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0439)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Β ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» Προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ΚΑΕ 0439)

Pages