Νέα

23Ιαν
2019

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"

Στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( πρώην Θεομήτωρ ) ξεκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες πρόσληψης  έντεκα ( 11 )  νέων επιστημόνων. Αναλυτικά :  ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων . ΠΕ Κοινωνιολόγων , ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής.

Περισσότερα για τις θέσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
http://www.oaed.gr/home

07Ιαν
2019

Τα Σαντούρια του Αναγνωστηρίου Αγιάσου παίζουν για τους φιλοξενούμενους  και εργαζόμενους του ΚΚΠΠΒΑ

 

 

 

04Ιαν
2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

02Ιαν
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ  ΜΕ 18ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΚΠΠΒΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

02Ιαν
2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 18ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

20Δεκ
2018

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα – Νικηφόρος Λύτρας – 1872                                                                                   

10Δεκ
2018

Προκήρυξη από "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη"

Περίληψη της προκήρυξης για την κάλυψη των νέων θέσεων δυνητικά ωφελούμενων ( Α.με.Α) και  αναλυτική αυτής, στο πλαίσιο της απόφασης ένταξης της πράξης "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη", με κωδικό ΟΠΣ 5002353, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020.

Pages