ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022 924/24-05-2022 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ

13 Οκτωβρίου 2022

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022 924/24-05-2022 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ