Προϋπολογισμοί

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

Προϋπολογισμός Κ.Κ.Π.Π.Β.Α. Οικονομικού έτους 2018

Προϋπολογισμός 2017

Προϋπολογισμός 2016

Προϋπολογισμός 2015