Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ισολογισμός (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α) Οικονομικού Έτους 2017

Ισολογισμός (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α) Οικονομικού Έτους 2016

Ισολογισμός (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α) Οικονομικού Έτους 2015