Διαύγεια

13Ιολ
2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ (Ι.Δ.Ο.Χ) Ν.2190/1994 ΑΡΘ.21 ΚΑΙ Ν. 4506/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
13Ιολ
2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ (Ι.Δ.Ο.Χ) Ν.2190/1994 ΑΡΘ.21 ΚΑΙ Ν. 4506/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ LEO PHARMACEUTICAL

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ GENEFARM

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΝΟVIS HEALTH

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ DEMO

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιολ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΝΕΤ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages