Διαύγεια

07Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΙΡΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΩΝΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΕΡΕΤΡΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΦΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗ & ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΤV

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
05Δεκ
2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages