Διαύγεια

28Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ IASSIS PHARMA

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ HEREMCO

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
22Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
22Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ UNIFARMA

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
22Μαρ
2023

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
22Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9 )ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
21Μαρ
2023

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
21Μαρ
2023

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΒΙΑΝΕΞ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages