Διαύγεια

24Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
24Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ VIOFAR

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
24Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ BRAIN

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ VIANEX

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ANFARM HELLAS

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
19Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2024 - 06/06/24-05/07/24

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
19Ιολ
2024

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2024- 04/06/24-02/07/24

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Pages