Διαύγεια

01Απρ
2020

άδεια άνευ αποδοχών

ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
01Απρ
2020

Έγκριση εξωσυμβατικών δαπανών

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
31Μαρ
2020

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ <ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ>

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
31Μαρ
2020

AΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε>

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
31Μαρ
2020

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Λόγω covid -19

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
31Μαρ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ LUNDBERK HELLAS

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
30Μαρ
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1 ΥΠΑΛΛΗΛO ΤΟ Σ.Δ. ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
27Μαρ
2020

Εγκριση για νομική κάλυψη

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages