Διαύγεια

16Ιαν
2020

ΧΕ 531

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
13Ιαν
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
13Ιαν
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
13Ιαν
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΕΑΠ)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
13Ιαν
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
13Ιαν
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιαν
2020

ΧΕ 680

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
10Ιαν
2020

ΧΕ 679

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Pages