Διαύγεια

11Νοε
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
11Νοε
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
11Νοε
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
04Νοε
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
03Νοε
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ PAUL HARTMAN

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
19Οκτ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΕ ΦΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΟΧ1/2022 ΜΕΧΡΙ 31/07/2023

ΣΥΜΒΑΣΗ
19Οκτ
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ PAUL HARTMANN

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
18Οκτ
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘEΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΦΑΛ ΛΟΓΩ COVID

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages