Διαύγεια

12Δεκ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓ.ΜΠΑΡΟΥΤΗ-ΕΛΕΥΘ.ΜΠΑΡΟΥΤΗ Ο.Ε.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
11Δεκ
2019

Έγκριση εξωσυμβατικών δαπανών από 10/6/2019 έως 9/12/2019

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Δεκ
2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
10Δεκ
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
10Δεκ
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
10Δεκ
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
10Δεκ
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
10Δεκ
2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Pages