Διαύγεια

22Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΦΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
18Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΓΚΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
17Ιον
2021

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΚΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
11Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΜΙΚΡΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
10Ιον
2021

AπΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΙΡΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
10Ιον
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΝΕΤ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages