Διαύγεια

18Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΥΦΑΛ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΥΦΑΛ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 2562

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 2562

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ6777 ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
16Απρ
2019

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΥ 2562

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages