Διαύγεια

05Αυγ
2022

Σύμβαση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ επικουρικό

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΟΧ1 2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ 1/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΟΧ 1/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΟΧ1/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
29Ιολ
2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Pages