Διαύγεια

26Ιολ
2021

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΛΟΓΩ COVID

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ JANSEEN-CILAG

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SANOFI-AVENTIS

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LYOFIN

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ADELCO

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LUNDBECK HELLAS

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
23Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ VOCATE

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
22Ιολ
2021

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΚΑΦΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΣΑΠΙ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages