Διαύγεια

25Ιον
2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 6ΧΦΚ469Ο-345

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
25Ιον
2020

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages