Διαύγεια

28Ιολ
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΦΑΛ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
27Ιολ
2022

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΦΑΛ ΛΟΓΩ COVID19

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Pages