Νέα

02Ιαν
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ  ΜΕ 18ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΚΠΠΒΑ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

02Ιαν
2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 18ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

20Δεκ
2018

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα – Νικηφόρος Λύτρας – 1872                                                                                   

10Δεκ
2018

Προκήρυξη από "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη"

Περίληψη της προκήρυξης για την κάλυψη των νέων θέσεων δυνητικά ωφελούμενων ( Α.με.Α) και  αναλυτική αυτής, στο πλαίσιο της απόφασης ένταξης της πράξης "Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. η "Κυψέλη", με κωδικό ΟΠΣ 5002353, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020.

05Δεκ
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α ΚΑΕ 1899

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α

ΚΑΕ 1899

29Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α ΚΑΕ 1261

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α
ΚΑΕ 1261

26Νοε
2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Προϋπολογισθείσας δαπάνη 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΚΑΕ 0413)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Προϋπολογισθείσας δαπάνη 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(ΚΑΕ 0413)

 

Pages