ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018

04 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -6- ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕ 18ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ