Τμήμα φυσικοθεραπείας

Στο τμήμα φυσικοθεραπείας εκτελούνται ατομικά προγράμματα σε ασθενείς του πλαισίου που σκοπό έχουν να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης πραγματοποιούνται προγράμματα αποκατάστασης έκτακτων περιστατικών και αφορούν κατάγματα που δημιουργούνται μετά από πτώσεις. Τέλος σε συνεργασία με το τμήμα εργοθεραπείας πραγματοποιούνται κοινές δράσεις  που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την σωματική και ψυχική υγεία των περιθαλπόμενων.