Τμήμα Εργοθεραπείας

Σκοπός και δράσεις του τμήματος

Το τμήμα Εργοθεραπείας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου, λειτούργησε για πρώτη φορά το 2002 σε έναν μικρό χώρο εννέα τετραγωνικών, στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου. Το 2003 προσλήφθηκε ο πρώτος μόνιμος Εργοθεραπευτής. Σταθμός για τη λειτουργία του τμήματος αποτέλεσε το 2009 οπότε και το τμήμα μεταφέρθηκε σε νέο χώρο 30 τ.μ. στο κτίριο του Ξενώνα «Εστία» που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά, ενώ σήμερα εδρεύει στο νέο κτίριο του κέντρου σε νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Το τμήμα Εργοθεραπείας προσπαθεί να προάγει την συμμετοχή των ενοίκων του κέντρου σε προγράμματα αποασυλοποίησης, κοινωνικοποίησης, ενδυνάμωσης, κινητοποίησης και πνευματικής αναγέννησης με στόχο την προς και από τον άνθρωπο προσφορά.

Ο ετερόκλητος πληθυσμός των τροφίμων του Κέντρου, που αποτελείται από χρόνιους ασθενείς διαφόρων παθήσεων, γηριατρικών περιστατικών και έναν μικρό αριθμό τροφίμων που φιλοξενούνται για κοινωνικούς λόγους, αποτελεί πρόκληση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ενώ βοηθάει στην δημιουργία ποικίλων ομάδων απασχόλησης. Τέτοιες ομάδες δίνουν την δυνατότητα για την οργάνωση και λειτουργεία προ-επαγγελματικών εργαστηρίων (όπως ανακύκλωσης χαρτιού, δημιουργίας κεριών και εικόνων, εργαστήριο δημιουργία κοσμημάτων και κομπολογιών και διαφόρων διακοσμητικών, ομάδες ζωγραφικής και κεραμικού εργαστηρίου), ομάδων κοινωνικοποίησης και επανένταξης στην κοινότητα, ομάδες υποστήριξης και καθημερινών απασχολήσεων και δημιουργικές ομάδες κατασκευών. Ακόμη στηρίζει την ενασχόληση των ενοίκων με τα ζώα, την φύση και την μουσική.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων μπορεί να επιτευχθεί όταν οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην ηλικία, στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα των τροφίμων και αποτελούνται από ένα τουλάχιστον στάδιο το οποίο ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο στόχο αποκατάστασης που τίθεται για τον κάθε περιθαλπόμενο.

Στην παρούσα περίοδο, η παρέμβαση του τμήματος Εργοθεραπείας εκδηλώνεται μέσω της λειτουργίας εργαστηρίου κεριών, προγράμματος γυμναστήριου και εξωιδρυματικών δράσεων με τη συνεργασία του Φυσιοθεραπευτή του Κέντρου, πρόγραμμα κεραμικής σε συνεργασία με εξειδικευμένο επαγγελματία, εργαστήρια ζωγραφικής και δημιουργίας κομψοτεχνημάτων και ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων εργοθεραπείας. .

Η Εργοθεραπεία επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στο προϊόν προσπαθώντας να κινητοποίηση των καθένα να συνεισφέρει αυτό που μπορεί μέσα από την εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό και τις ικανότητες του.

Άλλωστε όπως δηλώνει και η παγκόσμια ομοσπονδία εργοθεραπευτών:

“Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της άσκησης έργου. Ο πρωταρχικός στόχος της Εργοθεραπείας είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής . Οι Εργοθεραπευτές πετυχαίνουν αυτό το αποτέλεσμα, βοηθώντας στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που θα ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχή τους ή μετατρέποντας το περιβάλλον για την καλύτερη υποστήριξη της συμμετοχής”