Συνάντηση Προέδρων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

17 Οκτωβρίου 2017

Γιάννης Μαρίνος, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συλβάνα Καρασαββίδου, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημητρα Ριζουλη, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατερίνα Βόλτσιου, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Μιτοπούλου Κατερίνα, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.