ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

22 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 03/10/2023