ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(3+3 ΜΗΝΕΣ) ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

30 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(3+3 ΜΗΝΕΣ) ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝΕ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4820/2021.ΣΤΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ,ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ(3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 1/12 ΕΩΣ 3/12)