Ευχαριστήρια επιστολή

24 Νοεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ                ΑΓΙΑΣΟΣ  23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   

   ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2450

           ΑΓΙΑΣΟΣ

                                        ΠΡΟΣ. Το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

                                              (  προϊστάμενο κλιμακίου )

Από την θέση της Προέδρου του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας  Περιφ. Βορ. Αιγαίου πρώην «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» Λέσβου σας ευχαριστώ προσωπικά δια του παρόντος για την άμεση ανταπόκριση σας  να μας διαθέσετε νερό για τις ανάγκες των περιθαλπομένων μας .

Καλή συνέχεια στο έργο σας.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.

ΒΟΛΤΣΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ