Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2019 που αφορά 317 μόνιμες προσλήψεις

13 Δεκεμβρίου 2019

 Τεύχος ΑΣΕΠ

Αριθ. φύλλου  42 / 2019

Προκύρηξη  7Κ / 2019

Πέντε από αυτές για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( πρώην Θεομήτωρ )
και αφορούν ανά κατηγορία και ειδικότητα :

1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1 θέση ΔΕ Μαγείρων
1 θέση ΔΕ Τεχνικών-Οδηγών
2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Η Πρόεδρος του Δ/Σ
Βόλτσιου Κατερίνα