Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Γιατρού Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Πρώην Θεομήτωρ) για το έτος 2018

22 Μαρτίου 2018

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές  έως την  28/3/2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29/3/2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Β΄ κτιρίου (πρώην Θεομήτωρ) του Κέντρου στην Αγιάσο.

Παρακαλούμε ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε το κείμενο ολόκληρης της διακήρυξης.

Εκ της Διευθύνσεως