ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 2023-2024

14 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΒΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 2023-2024