Δελτίο Τύπου Δημοπράτησης 'Εργου " «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β’ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΚΠΠΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ)»

16 Οκτωβρίου 2018

Δελτίο Τύπου δημοπράτησης έργου " Εκσυγχρονισμού Β Κτιριακού Συγκροτήματος ΚΚΠΠΒΑ ( πρώην Θεομήτωρ)

Αρχεία