Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"

23 Ιανουαρίου 2019

 

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"

Στο Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( πρώην Θεομήτωρ ) ξεκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες πρόσληψης  έντεκα ( 11 )  νέων επιστημόνων. Αναλυτικά :  ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων . ΠΕ Κοινωνιολόγων , ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής.

Περισσότερα για τις θέσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
http://www.oaed.gr/home