Αναμορφωμένος πίνακας Επικουρικού Προσωπικού ειδικότητας ΔΕ - ΟΔΗΓΩΝ

12 Μαρτίου 2018

Παρακαλούμε ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε τον αναμορφωμένο πίνακα Επικουρικού Προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου