ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και όγδοο του Ν. 4506/2017)

01 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και όγδοο του Ν. 4506/2017)

*ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΟΥΣ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΙΝΑΙ 81101