7ο πανελλήνιο συνέδριο μονάδων κοινωνικής πρόνοιας "Επ' αρωγή" (Χανιά). Συνεδριακός χώρος

17 Οκτωβρίου 2017

Φωτογραφία συνεδριακού χώρου.