7ο πανελλήνιο συνέδριο μονάδων κοινωνικής πρόνοιας "Επ' αρωγή" (Χανιά). Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης

17 Οκτωβρίου 2017

Στο βήμα ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Καρέλας Δημήτρης.