Αποασυλοποίηση

Στόχοι λειτουργίας και φιλοσοφία του Προγράμματος.

Γενικά οι υλοποιούμενες δράσεις φιλοδοξούν με μεθοδικό και συντονισμένο τρόπο να ανά πλαισιώσουν την λειτουργία του Κέντρου.

 • Των περιθαλπομένων για τους οποίους γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασή τους,  εφαρμόζεται εξατομικευμένη παρέμβαση μέσω σύγχρονων προσεγγίσεων στην πορεία αντιμετώπισης των προβλημάτων τους με σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και επιθυμιών τους.
 • Του προσωπικού του Κέντρου μέσω της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων και των δεξιοτήτων του για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του και των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Του λειτουργικού προτύπου του φορέα όπου σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας  θα επιδιώξουν τον επαναπροσανατολισμό του με την υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής φροντίδας και την δικτύωση με φορείς και δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα η λειτουργία των δομών στοχεύει:

 • Στην βελτίωση της λειτουργικότητας των φιλοξενουμένων.
 • Στην ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους.
 • Στην βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων τους.
 • Στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας τους στις δομές
 • Στην παροχή συνδυαστικού περιβάλλοντος που άρει την κοινωνική περιθωριοποίηση και προωθεί την κοινωνική επανένταξη.
 • Στην ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους, στην ενθάρρυνση της κοινωνικής τουςσυμμετοχής με στόχο την επωφελέστερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους στην κοινότητα.
 • Την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
 • Στη μείωση του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων.

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι της λειτουργίας των δομών υλοποιούνται με:

 • Πρόγραμμα προσαρμογής και αυτοφροντίδας
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων 
 • Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Διαχείριση των κοινών καθημερινών αναγκών (προετοιμασία γευμάτων, καθαριότητα χώρων, προμήθειες κλπ.)
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές, Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κινηματογράφο, περιπάτους, εκδρομές.